net-o-logy Sp. z o.o. ul. Porcelanowa 23; 40-246 Katowice
TEL: +48 (32) 355 82 70 FAX: +48 (32) 255 14 67
Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000189671 NIP: 954-24-70-020 Kapitał Zakładowy: 312 500,00 PLN